Zasady zakupu

Zasady zakupu

1. Postanowienia ogólne

1.1.  SIA "BaltCoin", nr rejestracyjny 40103592968, dalej w tekście umowy –  SIA "BaltCoin", świadczy usługi, które dostępne są na stronie www.winter.lv, dalej w tekście umowy – Strona, uwzględniając następujące warunki, naszą Politykę dostawy, Zasady zwrotu oraz inne warunki i zasady, które można znaleźć na naszej Stronie zgodnie z ustalonym funkcjonowaniem, cechami i realizowanymi promocjami, a także ustaloną obsługą klientów. Wszystkie wyżej wymienione elementy są częścią niniejszych Zasad i warunków (ogólnie – Zasady i warunki). Wchodząc na Stronę i korzystając z niej osoba oświadcza, że zapoznała się z niniejszymi Zasadami i warunkami, rozumie je i zgadza się stosować się do nich bez żadnych ograniczeń.

1.2. Kiedy Klient kupuje towary, które proponowane są na Stronie do sprzedaży za pośrednictwem Internetu, dalej w tekście – Towar, niniejsza umowa generalna traktowana jest jako Umowa zawierana na odległość, do której mają zastosowanie normy prawne regulujące umowy zawierane na odległość m.in. Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, Ustawa o ochronie konsumenta Republiki Łotewskiej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Łotewskiej o umowach zawieranych na odległość.

2. Prywatność danych osobowych

2.1. Przewarzanie danych klienta prowadzone jest zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osób fizycznych.

2.2. Osobiste dane klienta bez jego zgody nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim, ani wykorzystywane bez uprzedniego uzgodnienia z osobą.

2.3. W toku rejestracji Klient, oprócz danych, które są wymagane do przygotowania odpowiednich dokumentów dla dostawy towaru, będzie musiał podać dane finansowe.

2.4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

3. Dostawa

3.1. Dostawa listów jest realizowana za pośrednictwem poczty do skrzynki listowej Klienta.

3.2. List można zamówić do każdego kraju na świecie. Ceny i terminy dostawy znajdują się na stronie głównej oraz na stronie wypełniania zamówienia.

3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie z linkiem do śledzenia statusu zamówienia: zamówienie zostało przyjęte, opłata została dokonana, gotowe do wysłania lub wysłane.

3.4. Wideo życzenia zostaną wysłanie bezzwłocznie po nagraniu i otrzymaniu opłaty. Z reguły wideo życzenia zostają dostarczone Klientom następnego dani.

3.5. Jeżeli na naszej liście nie ma właściwego imienia, zamówienie zostanie zrealizowane po nagraniu dodatkowych imion.

4. Zasady rezygnacji

4.1. Klient ma prawo zrezygnować z umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych i zwrócić towar tylko w wypadku, gdy towar nie jest zgodny z opisem lub zawiera błędy (takie jak niezgodność imienia wymienionego w liście, z imieniem, które Klient podał zamawiając towar).

4.2. Zwrotu towaru należy dokonać zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumenta Republiki Łotewskiej.

List zostanie dostarczony do Twojej skrzynki.

Terminy dostawy

Żeby Twoje dziecko dostało życzenia Świętego Mikołaja na czas, zalecamy złożyć i otrzymać zamówienie zawczasu, a w odpowiedniej chwili przed Świętami włożyć list do skrzynki.

Zazwyczaj wysyłamy zamówienie od razu, lecz składając zamówienie można wybrać opcję dostawy odroczonej. Staniemy na wysokości zadania, żeby zamówienie dotarło w wybranym terminie, jednak nie możemy tego zagwarantować, ponieważ dostawę realizują osoby trzecie (poczta).

Koszt dostawy

za darmo
Inne kraje UE€ 1.45
Inne kraje świata€ 1.95

Sposób opłaty

Zamówienie pakietu ""


Cena pakietu: € 

Koszt przesyłki:
SIA "BaltCoin" (40103592968), Salnas iela 21-195, Rīga, LV-1021, Latvija

© Copyright 2007-2019