Pirkšanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. SIA "BaltCoin", reģistrācijas Nr. 41503036316 turpmāk saukta SIA "BaltCoin", nodrošina tīmekļa lapā www.winter.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Mājas lapā piedāvātos pārdodamos preces, turpmāk tekstā „Preces”,tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2. Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3. Piegāde

3.1. Vēstuļu piegādi veic Latvijas Pasts.

3.2. Vēstuli var pasūtīt uz jebkuru pasaules vietu. Cena un piegādes termiņi norādīti mājaslapas galvenajā lapā un pasūtījuma lapā.

3.3 Tā ir iespējama nepareiza pasta indeksa norādīšanas gadījumā vai sakarā ar neparedzētiem notikumiem Latvijas Pasta darbībā.

3.4 Noformējot pasūtījumu, jums tiks nosūtīts apstiprinājums saites veidā, ar kuras palīdzību var izsekot izpildes statusam: pasūtījums pieņemts, apmaksa saņemta, gatavs nosūtīšanai un nosūtīts. Parasti pasūtījums tiek sagatavots nosūtīšanai un tiek nosūtīts 4-5 dienas līdz pasūtījuma saņemšanas datumam.

3.5. Vēstules Latvijā tiek nosūtītas 19.-20. decembrī un tiks piegādātas 21.-23. decembrī. Piegādes termiņi ir atkārīgi no pasūtīšanas datuma. Aktuāla informācija tiek norādīta pasūtot preci.

3.6. Ja jūs ievadiet bērna vārdu (pieejams līdz 14. decembrī), kura nav mūsu sarakstā, tad video sveiciens būs gatavs tikai decembrī.

4. Preču atgriešana

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendārās dienas laikā un atgriest atgriezt nopirkto preci.

4.2. Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

5. Nepārvaramā vara

5.1.  SIA "BaltCoin" nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
Mūsu tīmekļa lapā izmanto sīkdatnes (cookies) un trešās personas reklāmas un analītikas sistēmas. Ja Jūs turpināt izmantot šo vietni Jūs dodat piekrišanu sīkdatņu savākšanai un uzglabāšanai savā ierīcē.

SIA "BaltCoin" (41503036316), Tallinas iela 7A - 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161, Latvija

© Copyright 2007-2024