Ziemassvētku scenārijs

Ja Jūs vēlaties jautri un interesanti pavadīt brīnišķīgus Ziemassvētku brīvdienas, iepriekš sagatavojiet svētku scenāriju.

Šeit ir piedāvāti dažādi scenāriji Ziemassvētku vakaram.




Pelēkais namiņš

Luga leļļu teātrim pēc Margaritas Stārastes pasakas motīviem

Aina Solima,

Lāču pamatskolas skolotāja

Mūsu skolas leļļu teātris "Lāčuks" ir viens no bērnu pašizpausmes, brīvā laika, interešu izglītības veidiem. Pašdarinātās lelles ir tapušas, pateicoties atsaucīgajām māmiņām. Šis darbs ir sevi attaisnojis, jo bērni uzstājas ne tikai skolā, bet sava pagasta pirmsskolas iestādē, veco ļaužu aprūpes centrā. Gribu parādīt citiem skolotājiem lelles, kuras darbojas šajā iestudējumā. Man tā ir sirdslieta. Vēlos, lai būtu vairāk interesantu scenāriju leļļu teātrim.

Darbojas

Teicējs

Baltēns

Mudiķis

Pēka

Lišķaine

Žuks

Tutiņš

Dailis

Teicējs. Laiks kļuva arvien aukstāks. Sasala zeme. Peļķēm pārvilkās ledus garoza un krakšķēja.

Baltēns. Cik daudz sniega! Nav vairs ne lapiņas, ne zāļu kušķīša, ko pa- plūkāt. Es esmu noguris. Nevaru tālāk paiet. Gribu pagulēt! Brrr! Man auksti! Cik labi tagad būtu pelēkajā namiņā!

Pīļu Pēka laikam kurina krāsni. Tur ir tik labi un silti. Trušu Tutiņš laikam kasa burkānus, un raibais gaiļu Dailis stāsta savas brīnišķīgās pasakas. Teicējs. Tā, par pelēko namiņu domādams, Baltēns iemiga, un čauganās pārslas viņu apsedza. Pa sniega klajumu brida rudā lapsa Lišķaine.

Lapsa Lišķaine. (Notupstas aiz eglītes. Skatās uz visām pusēm un uzsauc žurku Zukam. Žuks lec pa sniegu.) Kur tu kavējies? Nav vairs ko gaidīt! Dosimies uz pelēko namiņu. Es tur jau visu izostīju. (Ošņā gaisu.) Zini, Žuk! Kaķis Mudiķis aizgāja pēc žagariem, bet pārējie jau nu gan nevar ar mani cīnīties.

Žuks. Pi, pī, pī! Tad jau mums tur iznāks branga laupīšana!

Lišķaine (viltīgi). Nu kā tad! Mēs noslēpsimies aiz klētiņas un gaidīsim, kad pīļu Pēka nāks pēc graudiem un atvērs klētiņas durvis. Tad es - caps! Sagrābšu pīļu Pēku un aiznesīšu, ka ne iepīkstēties nepagūs. Ak! Kas tas būs par gardu cepeti! (Lapsa tīksmīgi laizās.)

Žuks. Bet es, es ieskriešu klētiņā un grābšu tik labumus. Pi, pī, pī, pī. Teicējs. Pa šo laiku no sniega kupenas izkārpījās Baltēns. Viņš bija uzmodies un dzirdējis laupītāju sarunu.

Baltēns. Tādi nelieši! Grib izlaupīt pelēko namiņu. Bet tas jums neizdosies! Es aizstāvēšu savus draugus! Teicējs. Ragus izslējis, Baltēns centās panākt Lišķaini un Žuku. Baltēns skrēja. Sacēlās putenis. Ļaundari pazuda aiz kupenām, un vējš aizslaucīja viņu pēdas.

Baltēns. Bē, bē! (Skrien uz vienu pusi.) Bē, bē! (Skrien uz otru pusi.) Izlaupīs nelieši pelēko namiņu! Apēdīs labo Pēku. Ai, kaut es zinātu ceļu uz pelēko namiņu. Kaut zinātu!

Teicējs. Pēc laba laika vējš aprima, un pamazām pārstāja arī snigt. Baltēns. Tur kāds nāk pa dziļo snie­gu... kas tas varētu būt? Bē! Bē! Bē! Tas taču kaķis Mudiķis!

Teicējs. Tas tiešām bija kaķis Mudi­ķis. Viņš ar žagaru nastu steidzās uz pelēko namiņu.

Baltēns. Mīļais kaķi Mudiķi!

Mudiķis. Tavu brīnumu! Tas jau mūsu pazudušais Baltēns! Nu sveiks, sveiks, Baltēn!

Baltēns. Steigsimies! Skriesim tūlīt uz pelēko namiņu!

Mudiķis. (Notupstas sniegā un noglauda ūsas.) Uja, Baltēn! Kā tad tev tik pēkšņi ievajadzējies pelēko namiņu?

Baltēns. Ātrāk! Ātrāk! Tu zini visīsāko ceļu! Skriesim, glābsim mūsu draugus! Laupītāji aizgāja uz mūsu namiņu.

Mudiķis. Kādi laupītāji? Kas noticis?

Baltēns. Skrienam, es tev visu izstāstīšu.

Lišķaine. (Piezogas Pēkai un sagrābj to.) Te tu man esi! (Pile pēkšķ.) Pēka. Pē, pē, pē, pē, glābiet, palīgā!

Mudiķis. Lišķaine! Liec Pēku mierā, laid vaļā! (Iegrūž lapsu pagrabā.) Pēka. Pē, pē, pē, vai manu, vai, man bail, ļoti bail!

Mudiķis. Nebaidies, Pēka, tu esi drošībā. Kur tad palicis Žuks?

Teicējs. Žuks šajā laikā saimniekoja pa klēti. Viņš rausa graudus maišelī.

Mudiķis. (Visi ielenc Zuku.) Turi viņu ciet!

Baltēns. Še tev, še tev, saņem, ko esi pelnījis. (Uzgāž podu Žukam uz galvas.)

Teicējs. Tā viņi tupēja pagrabā līdz ritam un gaidīja zvēru tiesu. Nākamajā rītā pagalmā iznāca visi namiņa iemītnieki.

Baltēns (Pēkai). Vai ar tevi nekas ļauns nav noticis?

Pēka. Nu redzi, ka pleznoju dzīva un vesela.

Visi. Malacis, Mudiķi! Malacis, Bal­tēn! Jūs esat īsti draugi!

Baltēns. Es tik ļoti pēc jums ilgojos! Pieņemiet mani atpakaļ savā vidū! Visi. Jā, jā, kā lai nepieņem tik drosmīgu āzīti.

Baltēns. Es esmu kopā ar saviem draugiem. Tas ir ļoti jauki! Īsti draugi ir liela bagātība, ticiet man, labam un drošsirdīgam āzim! (Mūzikas pavadījumā paklanās.)

Beigas.


 

Vēl nodaļā:

Svētku ziemas pilī Ziemassvētku sarīkojums

Pelēkais namiņš

Scenārijs ziemassvētkiem

Ziemassvētkus sagaidot

Rūķis svečulējējs

Mūsu tīmekļa lapā izmanto sīkdatnes (cookies) un trešās personas reklāmas un analītikas sistēmas. Ja Jūs turpināt izmantot šo vietni Jūs dodat piekrišanu sīkdatņu savākšanai un uzglabāšanai savā ierīcē.

SIA "BaltCoin" (41503036316), Tallinas iela 7A - 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161, Latvija

© Copyright 2007-2024